به طور کلی خدمات و محصولات

پترو تامین پرگاس

را می توان بدین صورت خلاصه کرد
الکترو_موتور_زیمنس
نماینده_فروش_الکترو_موتور_زیمنس
فروشنده_الکترو_موتور_زیمنس
الکترو_گیربکس_خورشیدی
الکتروگیربکس رجیانا

الکتروموتور دور

پایین_زیمنس
و بسیاری از

محصولات

دیگر که اماده

خدمت رسانی

به شما عزیزان می باشد