اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۲۰۸۴۸۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۲۲۲۰۸۴۸۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۳۷۹۲۷۵۸۵۳ ۰۰۹۸
۹۱۲۳۱۴۱۷۹۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان ولیعصر ، خیابان نظامی گنجوی (توانیر) ، بن بست چمن ، پلاک 2 ، واحد 5

شرکت پترو تامین پرگاس 22208488 - 021

تلفن

  • ۲۲۲۰۸۴۸۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۲۲۲۰۸۴۸۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۰۹۳۷۹۲۷۵۸۵۳ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۳۱۴۱۷۹۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان ولیعصر ، خیابان نظامی گنجوی (توانیر) ، بن بست چمن ، پلاک 2 ، واحد 5